İş Hukuku

İş Hukuku

Ck Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin İş Hukukundan doğan haklarını savunmak adına Malatya başta olmak üzere tüm yurt genelinde İş Hukuku alanında gerek işçilik alacaklar gerekse işveren vekilliği konusunda geniş bir alanda hizmet vermekteyiz. İşçilik alacakları konusunda uzman olan ofisimiz, daha önce takip etmiş olduğu çok sayıda iş davasında müvekkillerine vermiş olduğu üstün hizmet ile bu konuda ki uzmanlığını kanıtlamıştır.

İş davalarında dava şartı olan arabuluculuk görüşmeleri müvekkillerimiz adına tarafımızca yapılmaktadır. Arabuluculuk ile çözümü mümkün olan işçi-işveren uyuşmazlıkları davaya gerek kalmaksızın tarafımızca çözülmekte ve hem zamandan hem de dava masrafından tasarruf edilerek müvekkillerimizin haklarına hızlı ve ucuz bir şekilde kavuşmaları sağlanmaktadır.

İş Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları,
  • Yıllık izin, fazla mesai ve diğer sair ücret alacakları,
  • İşe iade davaları,
  • Hizmet tespit davaları,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin davalar,
  • Tazminat davaları,
  • İş yerinde mobbing ve kötü muameleye yönelik davalar.