Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ck Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin Miras Hukukundan doğan haklarını savunmak adına Malatya başta olmak üzere tüm yurt genelinde Miras Hukuku alanında; Miras davaları, tenkis davaları, terekenin tespiti davları, tasarrufun iptali davaları, tapu iptali ve tescil davaları gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku davaları uzmanlık gerektiren dava türlerindendir. Konunun uzmanı hukukçu kişilerce takip edilmeyen bu tür davaların sonucunda hak sahipleri çoğu zaman hak kaybına uğramaktadırlar. Bu tür davaların konunun uzmanı deneyimli bir avukat aracılığı ile takip edilmesi olası hak kayıplarının önüne geçilmesinde en önemli etkendir.  Ck Hukuk Bürosu olarak miras hukuku konusunda hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Miras davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları,
 • Muris muvazaası davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Tenkis davaları,
 • Veraset ilamı çıkarılması,
 • Veraset ilamının iptali,
 • Denkleştirme davaları,
 • Mirastan mal kaçırma davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Miras nedeniyle istihkak davaları,
 • Çekişmesiz yargı işlerinden doğan miras davaları,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Miras hukuku ve vasiyetname, tereke konusunda danışmanlık hizmeti.